• امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 • Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  شرایط کاندیداتوری انتخابات... ۹۵.۰۳.۲۴ - شرایط کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره انجمن بر اساس ماده 8 آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی به شرح ذیل م...
  نخستین نشست شورای سیاست‌گذ... ۹۴.۱۱.۲۴ - در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری هشتمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی که صبح روز سه شنبه 20 بهمن سال 94 در سالن...
  برگزاري سمينار تخصصی ۹۳.۰۴.۰۷ - بسمه تعالي برگزاري سمينار تخصصي با عنوان : تفكر سيستمي در حل مسايل سازماني در نظام سلامت سخنران: جناب آق...

  اساسنامه

  نامه الکترونیک چاپ PDF
  فهرست مطلب
  اساسنامه
  صفحه 1
  صفحه 2
  صفحه 3
  تمامی صفحات

   

   

   معاونت آموزشي وامور دانشجويي
  دبيرخانه كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي
  بنام خدا
  اساسنامه انجمن علمي اداره امور بيمارستانهاي ايران
  فصل اول – كليات
  ماده 1- به استناد مصوبه دويست وشصت ودومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي وآيين نامه مربوطه وتصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه فوق كه من بعد به اختصار كميسيون ناميده مي شود انجمن علمي اداره امور بيمارستانها براساس مواد آتي تشكيل مي گرددكه در سطور بعد به اختصار" انجمن "ناميده مي شود.
   ماده 2- انجمن صرفا"‌در زمينه هاي علمي ،‌تحقيقاتي ،‌تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي نمايد واعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.
  ماده 3- انجمن غير انتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون وثبت در اداره ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي است ورئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن ميباشد.
  ماده 4- مركز انجمن در شهر تهران به آدرس :‌تهران بلوار كشاورز – روبروي پارك لاله – خيابان پورسينا – دانشگاه علوم پزشكي تهران – دانشكده بهداشت – طبقه چهارم گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت است و شعب آن مي تواند در هرمنطقه از كشور تشكيل شود ،‌در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه وبا نظر هيات مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آنها خواهد بود.
  ماده 5- انجمن داراي تابعيت ايراني است.
  ماده 6- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود وملزم به رعايت قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران است.
  فصل دوم – شرح وظايف واهداف
  ماده 7- به منظور نيل به اهداف مذكور درماده 2 اساسنامه انجمن ،‌اقدامات وفعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد.
  1-7- ايجاد ارتباط علمي ،‌فني ، تحقيقاتي ،‌آموزشي و تبادل نظر بين محققان ،‌متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند. 
  2-7- همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان هايي كه به نحوي با فعاليت هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه ريزي امور آموزشي ،‌پژوهشي ،‌بهداشتي ودرماني
  3-7- تعامل وهمكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه بازنگري وارزشيابي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي درماني ،‌موسسات آموزشي و سطح علمي دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكي .
  4-7- ارائه خدمات آموزشي ؛‌علمي ،‌فني و پژوهشي براساس ضوابط مربوطه
  5-7- ترغيب وتشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پييشبرد فعاليت هاي علمي ،‌پژوهشي و آموزشي ،‌بهداشتي و درماني
  6-7- تهيه و تدوين وانتشار نشريات علمي ،‌آموزشي
  7-7- برگزاري گردهمايي هاي آموزشي و پژوهشي ،‌آموزش مداوم درسطوح ملي و بين المللي  بارعايت قوانين ومقررات جاري كشور.
  8-7- فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان
  9-7- مشاركت درتشكيل شوراي انجمن هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه ريزي امور مرتبط با آن
  10-7- جلب حمايت نهاد هاي بين المللي براي انجام فعاليت هاي علمي ،‌پژوهشي درعرصه ملي و درچارچوب ضوابط جاري كشور