• امروز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
 • Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  شرایط کاندیداتوری انتخابات... ۹۵.۰۳.۲۴ - شرایط کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره انجمن بر اساس ماده 8 آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی به شرح ذیل م...
  نخستین نشست شورای سیاست‌گذ... ۹۴.۱۱.۲۴ - در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری هشتمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی که صبح روز سه شنبه 20 بهمن سال 94 در سالن...
  برگزاري سمينار تخصصی ۹۳.۰۴.۰۷ - بسمه تعالي برگزاري سمينار تخصصي با عنوان : تفكر سيستمي در حل مسايل سازماني در نظام سلامت سخنران: جناب آق...

  اساسنامه - صفحه 1

  نامه الکترونیک چاپ PDF
  فهرست مطلب
  اساسنامه
  صفحه 1
  صفحه 2
  صفحه 3
  تمامی صفحات

   

  فصل سوم – عضويت
  ماده 8- عضويت درانجمن به طرق زير مي باشد :
  1-8- عضويت پيوسته :‌هيات موسس انجمن وكليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي مديريت خدمات بهداشتي و درماني – اداره امور بيمارستانها – اقتصاد بهداشت – مديريت وسياستگذاري سلامت باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور دراين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.
  2-8- عضويت وابسته :‌افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درآيند :
  كليه دانشجويان رشته هاي اداره امور بيمارستانها و مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،‌فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته هاي بهداشت ،‌پيراپزشكي و كليه مديران ،‌سرپرستان و روساي واحد هاي بيمارستانهاي كشور كه فاقد مدرك تحصيلي مندرج در بند 1-8 اين اساسنامه باشند.
  3-8- عضويت افتخاري :‌شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي ،‌فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد ويا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي موثر وارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.
  تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط وتصويب هيات مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
  تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات موسس وهيات مديره مذكور در ماده 7 آيين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند.
  ماده 9- هريك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
  تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچگونه حق وادعايي را نسب به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.
  تبصره 2- ملاك تعداد اعضاي پيوسته هرانجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود ولذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيات مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده وبرگ شركت در جلسه مجمع عمومي وانتخابات را دريافت كرده باشند.
  ماده 10- عضويت در انجمن دريكي از موارد زير خاتمه مي يابد:
  1-10- استعفاي كتبي عضو
  2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيات مديره تعيين مي نمايد.
  3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيات هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است.
  تبصره 1- مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است.
  تبصره 2- تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش ونيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيات نظارت بر عملكرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آيين نامه نحوه تشكيل وشرح وظايف كميسيون ،‌با هيات مديره خواهد بود.
  فصل چهارم – اركان انجمن
  ماده 11- انجمن داراي اركان زير است :
  1-11- مجمع عمومي
  2- 11 - هيات مديره
  3-11- بازرس
  الف – مجمع عمومي
  ماده 12- مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت تشكيل مي گردد :
  1-12- مجمع عمومي عادي كه هرسال يكبار تشكيل مي شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و نيز مي تواند از جهت نوبت وحسب ضرورت زودتر تشكيل گردد.
  2-12- مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن درخصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيات مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي گردد.
  3-12- اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات موسس ،‌پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تشكيل خواهد شد.
  تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هريك با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي پيوسته رسميت مي يابد و در مجامع عمومي فوق العاده تصميمات با دوسوم آراء‌خواهد بود.
  تبصره 2- چنانچه حدنصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي وفوق العاده بدست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اينصورت مجمع با هرتعداد ازاعضاي حاضر تشكيل خواهد شد.
  ماده 13- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
  1-13- استماع گزارش هيات مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسب به گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن
  2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه وبودجه انجمن و ميزان حق عضويت
  3-13- انتخاب ويا عزل اعضاي هيات مديره
  4-13- انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي البدل
  5-13- تصويب كليه آيين نامه ها وضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات مديره
  6-13- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن
  تبصره 1- دركليه جلسات مجمع عمومي نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل وشرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. درصورت عدم حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.